Projektanti, architekti, specialisté a jejich referenční stavby...

Přidat novou firmu

Upravit

Blom Czech Republic, organizační složka

geodetické práce, katastr nemovitostí, mapování, letecké snímkování a zpracování ortofotomap a šikmých snímků, pozemní a letecké laserové skenování (LiDAR), 3D modely měst, vizualizace, GIS, digitalizace, fotogrammetrie, inženýrská činnost.

Adresa: Olomoucká 1158/164a
62700 Brno - Černovice
okres Brno
Tel: 513 033 050
Fax: 226 013 895
E-Mail: info.cz@blomasa.com
Web: www.blom.cz
IČO: 29238145

Profil

Blom je největší evropskou firmou zabývající se sběrem a zpracováním velmi přesných geo-prostorových dat a vývojem softwarových aplikací a služeb založených na těchto datech. Vlastníme a poskytuje jedinečnou evropskou databázi leteckých snímků, map a 3D modelů. Nabízíme služby, data a řešení pro zákazníky z oblasti státního i privátního sektoru. Společně se svými partnery vytváříme off-line i on-line aplikace a navigační řešení využívající naší rozsáhlé panevropské databáze geo-prostorových dat.

Blom má více než 1.000 zaměstnanců a pobočky ve 13 zemích. Hlavní sídlo společnosti se nachází v Oslu, Norsko. Společnost Blom je kotována na burze v Oslu (ticker BLO).

Blom působí v České republice aktivně již od roku 2009. Před tím zde realizoval několik projektů formou subdodávek. V létě 2010 byla otevřena v Brně samostatná kancelář a založena firma Blom Czech Republic. Blom na českém trhu nabízí kompletní spektrum služeb v oblasti fotogrammetrie, laserového skenování, geodézie a katastru.

Sortiment

 • mapové podklady – zaměření polohopisu a výškopisu dle konkrétních požadavků investora včetně zjištění a zákresu průběhu inženýrských sítí
 • zaměření a vyhotovení podélných a příčných profilů a řezů
 • zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu budovy
 • zaměření a výpočty kubatur
 • zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení staveb a inženýrských sítí
 • vytyčení hranic staveniště
 • vytyčení prostorové polohy bodu
 • vytyčovaní podrobných bodů na stavbách
 • návrh, vybudování, zaměření a výpočty vytyčovacích sítí staveb
 • zjišťování vertikálních a horizontálních posunů
 • měření v tunelech a podzemních prostorách
 • geometrické plány
 • vytyčování vlastnických hranic pozemků
 • vlastnické mapy a záborové elaboráty
 • pozemní laserscanning

 


Certifikace a ISO

ISO 9001:2001