Projektanti, architekti, specialisté a jejich referenční stavby...

Přidat novou firmu

Upravit

DIPRO, spol. s r.o., DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY

Projektanti, projektování - projektová a inženýrská příprava staveb technické infrastruktury měst a obcí (komunikace, tramvajové tratě, trubní sítě)

Adresa: Modřanská 1387/11
14300 Praha 4 - Modřany
okres Praha
Tel: 241 770 144 , 241 771 639
Fax: 241 773 885
E-Mail: dipro@dip.cz
Web: www.dip.cz
IČO: 48592722

Jednatel: Ing. Jiří Pejša, CSc. – 603 413 164

Jednatel: Ing. Miroslav Zrzavý – 603 413 342


Sortiment

  • projektování městských komunikací a silnic
  • projektování tramvajových tratí
  • projektování dopravních ploch a účelových komunikací
  • projektování železnic
  • projektování kanalizací
  • projektování vodovodu
  • projektování plynovodu, včetně VTL
  • projektování malých báňských děl (protlaky, šachty, štoly do 12 m2 výrubu)
  • projektování úprav vodotečí a speciálních vodohospodářských děl
  • inženýrská činnost ve výstavbě

Certifikace a ISO

ISO 9001