Projektanti, architekti, specialisté a jejich referenční stavby...

Přidat novou firmu

Upravit

GEOoffice, s.r.o.

Adresa: Vrázova 1253/9
70300 Ostrava - Vítkovice
okres Ostrava
Tel: +420 596 636 211
Fax: +420 596 636 211
E-Mail: info@geooffice.cz
Web: www.geooffice.cz
IČO: 28567978

Jednatel společnosti: Ing. Radim Ptáček, Ph.D. – +420 777 939 690 , ptacek@geooffice.cz


Profil

Společnost GEOoffice, s.r.o. byla založena jako odborná geologická kancelář poskytující své služby jak občanům a projekčním kancelářím, tak investorům z řad výrobních, stavebních a dodavatelských podniků, obcím a městům, a dále neziskovým a příspěvkovým organizacím a státním institucím.

Sortiment

Spektrum našich činností zahrnuje konzultační, rešeršní, projekční, posudkové, průzkumné a realizační práce související s:

- hydrogeologickými posudky a průzkumy, budováním monitorovacích systémů a vodních zdrojů
- kompletními průzkumy pro stavební účely
- řešením a likvidací ekologických zátěží 
- monitorováním kvality vod 
- poradenstvím v oblastech vodního hospodářství, průmyslové ekologie a nakládání s odpady 
- přípravou a zpracováním podkladů a výkazů výměr pro transparentních vypisování tendrů veřejných zakázek ve výše uvedených oblastech.