Projektanti, architekti, specialisté a jejich referenční stavby...

Přidat novou firmu

Upravit

GP geologický průzkum Karlovy Vary

Geologický průzkum - průzkum ložisek nerostných surovin, výpočty zásob. Hydrogeologický průzkum - zdroje vody, ochranná pásma. Inženýrskogeologický průzkum - pro všechny typy staveb, kontrola hutnění. Ekologie - průzkum kontaminace půd i vod, sanace, monitoring, analýzy rizikových faktorů. Bezplatná poradenská služba.

Adresa: Příčná 3
36017 Karlovy Vary
okres Karlovy Vary
Tel: 608 977 781
E-Mail: info@gpkv.cz
Web: www.gpkv.cz
IČO: 49220969

Geolog: Martin Štěřík – 608 977 781 , info@gpkv.cz


Sortiment

geologický průzkum, geologie, hydrogeologie, hydrogeologický průzkum, inženýrská geologie, geotechnika, ekologie, inženýrskogeologický průzkum, environmentální průzkum,  vrt, vrtný průzkum, geofyzika, geochemie, pedologie, atmogeochemie, petrologie, mineralogie, analýza, audit, geologický posudek, vzorkování, stavební průzkum, stabilita svahu, sesuv, klasifikace zemin, klasifikace hornin, kontrola hutnění, průzkum znečištění, ekologická zátěž, sanace, kontaminace, dekontaminace, kontaminace půdy, kontaminace vody, environmentální, ekologický audit, supervize, monitoring, hydrodynamické zkoušky, čerpací zkoušky, zdroj podzemní vody, vodní zdroj, ochranné pásmo, nerostné suroviny, nerosty, výpočet zásob, mapování, otvírka, těžba, POPD, průzkumné území, laboratorní rozbory