Projektanti, architekti, specialisté a jejich referenční stavby...

Přidat novou firmu

Upravit

JV PROJEKT VH s.r.o.

projekty, návrhy, výstavba, rekonstrukce, konzultace, hospodaření, využití, dešťová voda, vsakování do terénu, stokové sítě, kanalizační generely, územní retence, studie, řízení odvodnění, zasakování, kanalizace, urbanizované území, vodohospodářské stavby

Adresa: Kosmákova 1050/49
61500 Brno
okres Brno
Tel: 545 246 061-2
Fax: 545 214 222
E-Mail: jvprojektvh@jvprojektvh.cz
Web: www.jvprojektvh.cz
IČO: 26917581

Jednatel: Ing. Jiří Vítek – 731 617 181 , vitek@jvprojektvh.cz


Profil

Společnost JV PROJEKT VH s.r.o. vznikla v lednu roku 2004 přeměnou projektové a inženýrské kanceláře Ing. Jiří Vítek - JV PROJEKT. Kancelář byla založena roku 1991. Základním programem kanceláře od začátku byly hlavně stokové sítě, méně ČOV a vodovody a ostatní vodohospodářské stavby.

Sortiment

  • Pasporty
  • Studie, investiční záměry, technicko ekonomická zadání
  • Dokumentace k územnímu řízení (DÚR)
  • Dokumentace ke stavebnímu resp. vodoprávnímu povolení (DSP)
  • Realizační dokumentace
  • Tendrová dokumentace
  • Konzultační a poradenská činnost
  • Hlavní zásady