Projektanti, architekti, specialisté a jejich referenční stavby...

Přidat novou firmu

Upravit

Projekty Kůla

vypracování architektonických studií projekt vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení projekt vypracování prováděcích projektů projekt zaměření stávajících objektů laserovým zaměřovačem projekt vypracování projektů oprav, úprav, přestaveb a rekonstrukcí stávajících objektů projekt autorský dozor projekt pasportizace objektů projekt vizualizace staveb a interiérů projekt zajištění územního řízení, ohlášení stavby, stavebního povolení (projednání s dotčenými orgány státní správy) projekt technické poradenství projekt skenování a digitalizace papírových podkladů

Adresa: U Remízku 894
27713 Kostelec nad Labem
okres Mělník
Tel: +420 603 974 619
E-Mail: info@projektykula.cz
Web: www.projektykula.cz

Kontakt 1: Jan Kůla – +420 603 974 619 , info@projektykula.cz