Projektanti, architekti, specialisté a jejich referenční stavby...

Přidat novou firmu

Upravit

SATRA, spol. s r.o.

projekce, konzultace, inženýring, podzemní stavby, pozemní stavby, inženýrské služby, komplexní služby pro stavebníka, architekt

Adresa: Sokolská 1802/32
12000 Praha 2
okres Praha
Tel: 296 337 111
Fax: 296 337 100
E-Mail: satra@satra.cz
Web: www.satra.cz
IČO: 18584209

Ředitel: Ing. Josef Dvořák – 296 337 120 , josef.dvorak@satra.cz


Profil

Již více než deset let poskytuje společnost SATRA, spol. s r.o. služby v oblasti projekční a inženýrské činnosti. Majitelé společnosti – Ing. Ludvík Šajtar a Ing. Josef Dvořák – sestavili tým zkušených odborníků ze všech oborů, potřebných pro specializaci na inženýrské stavby.

Sortiment

 • projekční služby
 • konzultační služby
 • inženýrská činnost
 • grafické a kresličské práce
   
 • inženýrské stavby v oboru tunely, štoly, šachty
 • občanské, výrobní a průmyslové stavby
 • zajištění objektů
 • sledování poruch na objektech
 • zvláštní zakládání
 • inženýrské sítě
 • monolitické podzemní objekty
   
 • technicko-ekonomické studie
 • projekty pro územní rozhodnutí a stavební povolení
 • dokumentace pro výběr dodavatele stavby
 • realizační dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení
 • provozně-technické informační systémy staveb
 • provozní řády
 • zpracování statických a geotechnických výpočtů metodou konečných prvků
 • návrh a dimenzování provozního a požárního větrání tunelů
 • měření poměrných deformací v železobetonových konstrukcích pomocí vibračních strunových tenzometrů

Certifikace a ISO

ISO 9001:2001